การเลี้ยงเป็ดไข่ในโรงเรือน
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง

โดย...นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมาประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพ โรคไข้หวัดนก เป็นผลให้ผู้ประกอบการและเกษตกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั้งมีมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดนก กระทบไปถึงผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง ที่จะต้องจำกัดพื้นที่ในการเลี้ยงดู ซึ่งทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตลดลงและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในเรื่องของค่าใช้จ่าย คือ ค่าอาหารสัตว์

ดังนั้น สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บางปะกง ขอนำเสนอการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ในโรงเรือน โดยไม่ปล่อยลงเล่นน้ำ ในแหล่งน้ำ หรือลำคลอง ตั้งแต่เกิดจนปลดระวาง สามารถที่ให้ผลผลิตได้คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งสถานีฯ ได้ดำเนินการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ในโรงเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 รวมเวลา 47 ปี พันธุ์เป็ดไข่ที่ได้เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันก็คือ เป็ดพันธุ์กากีแคมแบลล์ และได้มีการเก็บตัวเลขการให้ผลผลิต เช่น การให้ไข่/ตัว/ปี พอสังเขป ซึ่งถ้าท่านมีความต้องการศึกษารายเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงกับสถานีฯ ในวันและเวลาราชการ

 

ขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดระยะต่าง ๆ
การเลี้ยงลูกเป็ด
การเลี้ยงเป็ดรุ่น
การเลี้ยงเป็ดพ่อ-แม่พันธุ์
การจัดการน้ำและอาหารลูกเป็ด