สูตรอาหารเป็ดเทศ

วัตถุดิบ(กก.)
ระยะเล็ก(อายุ0-3สัปดาห์)
ระยะรุ่น(3-9สัปดาห์)
เป็ดไข่(9สัปดาห์-ส่งตลาด)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
ปลายข้าว 51 - - 57.9 - - 58 - -
ข้าวโพดบด - 55.4 - - 56.6 - - 58 -
รำละเอียด 15 10 10 15 15 12 20 20 20
มันเส้นบด - - 43.2 - - 48.6 - - 50
กากถั่วเหลือง(44%โปรตีน) 25.6 26.2 34.8 11.2 11.5 18.45 6.5 6.6 15
ปลาป่น(55%โปรีตน) 7 7 7 6 6 6 4.5 4.5 5
กากถั่วเขียว - - - 5 6 10 6 6 5
ใบกระถินป่น - - - 3 3 3 3 3 3
เปลือกหอยบด - - 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P18) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
ไขมันสัตว์/น้ำมันพืช - - 3 - - - - - -
ดีแอล-เมทไธโอนีน - - 0.2 0.1 0.05 0.05 0.1 - 0.1
เกลือป่น 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
แร่ธาตุไวตามินรวม(ตามระยะอายุสัตว์) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

รวม

100 100 100 100 100 100 100 100 100
โปรตีนในอาหาร(%) 21 21 21 16 16 16 14 14 14
พลังงานใช้ประโยชน์(กิโลแคลอรี่/กก.) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000