..ยินดีต้อนรับเข้าสู่..พันธุ์สัตว์ปีก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ...
ไก่งวง

ไก่งวง มี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนซ์ เปลือกไข่มีสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล
สมรรถภาพการผลิต อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 190 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 3,500 กรัม ผลผลิตไข่ 75 ฟอง/ปี น้ำหนักเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ 2.6 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่ออายุ 20 สัปดาห์ 3.4 กิโลกรัม น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ เพศผู้ 8.0 กิโลกรัม เพศเมีย 5.0 กิโลกรัม