ปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ (2)

 


ปางช้างแม่ตะมาน

ปางช้าง-ท่าแพแม่ตะมาน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม เปิดบริการทุกวัน มีการแสดงของช้างแสนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. มีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ - นั่งเกวียน - ชมหมู่บ้านชาวเขา ทานอาหารในบรรยากาศริมแม่น้ำ หรือล่องแพไม้ไผ่ไปตามลำน้ำแม่แตง ติดต่อได้ที่หมายเลข 053-297060 Fax. 053-297283 หรือที่ www.maetamann.siamblood.com

Maetamann Rafting and Elephant Camp

Elephant Show: Elephant is very much like a pets of mahout. They are always happy in performing of special skill to please the crowd. Hauling and  stacking  of timbers as in the past is the main performance. However, elephants are also trained for football, play harmonica, basket ball and dance, etc. They like the sound of hands clapping and would in turn to offer curtsies and trumpet calls. Special feature of elephant artists painting on elephant dung papers, which  processed in the camp.

Maetamann Rafting and Elephant camp Tel. +66 5329 7060 Fax: +66 5329 7283
www.maetamann.siamblood.com E-mail: maetamann@hotmail.com


ปางช้างแม่แตง (บ้านวิถีไทยและชนเผ่า)

อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร (อยู่ถัดปางช้างแม่ตะมานเข้าไปอีกเล็กน้อย) มีจำนวนช้างค่อนข้างมาก มีการแสดงความสามารถของช้าง รวมทั้งมีบ้านวิถีไทยและชนเผ่าในที่เดียวกับปางช้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข053-206047,206454 แฟกซ์ 053-206454 อีเมล์ cnxtouristport@hotmail.com
Maetang elephant park
is situated in the beautiful maetaman valley, about 50 kilometers north of Chiangmai and is home to over 40 elephants. Witness the splendor of these majestic animals as the herd wallows and frolics in the brown waters of the Maetang River and marvel at their size as they emerge dripping and refreshed, just inches away from you. Touch them, smell them, feel in their power and talk to them. Then please select one who you like the most and give him/her a banana, he will be your friend forever. 

Tel.66 053 206047 Fax. 66 053 206454
E-mail: cnxtouristport@hotmail.com
www.elephanteco.com

 

Story &Photo: Wanchai Orsuk


website stats