Home     เมนูหลัก
การเลี้ยงไก่อายุ 0-6 สัปดาห์  / การเลี้ยงไก่อายุ7-16สัปดาห์  /  การเลี้ยงไก่อายุ17-26 สัปดาห์  /  การเลี้ยงไก่อายุ26-72สัปดาห์
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห์

                ลูกไก่ที่จะเลี้ยงขุนขายเนื้อส่งตลาด หรือพวกที่เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ในอนาคตนั้น จำเป็นต้องมีการดูแลและเลี้ยงดูอย่างดี เริ่มจากลูกไก่ออกจากตู้ฟัก ให้ทำการตัดปากบนออก 1 ใน3 แล้วนำไปกกด้วยเครื่องกกลูกไก่เพื่อให้ไก่อบอุ่นด้วยอุณหภูมิ 95 องศา F ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลงสัปดาห์ละ 5 องศา F กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์
                ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพื้นที่ในห้องกกลูกไก่ 0.5 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกไก่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากอากาศร้อนเกินไปให้ดับไฟกก เช่น กลางวันใกล้เที่ยงและบ่ายๆ ส่วนกลางคืนจะต้องให้ไฟกกตลอดคืน ในระหว่างกกจะต้องมีน้ำสะอาดให้กินตลอดเวลา และว่างอยู่ใกล้รางอาหาร ทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำวันละ 2 ครั้ง คือเช้าและบ่าย ลูกไก่ 100 ตัว ต้องการรางอาหารที่กินได้ทั้งสองข้างยาว 6 ฟุต และขวดน้ำขนาด 1 แกลลอน จำนวน 3 ขวด ทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคฝีดาษ เมื่อลูกไก่อายุ 1-7 วัน
                การให้อาหารลูกไก่ ระยะกก (1-14 วันแรก) ควรให้อาหารบ่อยครั้งใน 1 วัน อาจแบ่งเป็นตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนค่ำอีก 1 ครั้ง การให้อาหารบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่กินอาหารดีขึ้น อีกทั้งอาหารจะใหม่สดเสมอ จำนวนอาหารที่ให้ต้องไม่ให้อย่างเหลือเฟือจนเหลือล้นราง ซึ่งเป็นเหตุให้ตกหล่นมาก ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละสัปดาห์และน้ำหนักไก่โดยเฉลี่ยแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1  น้ำหนักและจำนวนอาหารผสมที่ใช้เลี้ยงลูกไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห์
อายุลูกไก่
น้ำหนักตัว
(กรัม/ตัว)
จำนวนอาหารที่ให้
(กรัม/ตัว)
อัตราแลกเนื้อ
(กก.)
การจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
49
76
115
185
250
370
7
11
21
30
32
33
0.86
1.46
2.18
2.45
2.46
2.48
 -  หยอดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อ ฝีดาษ
     เมื่ออายุ 1-7 วัน
 -  อัตราการตายไม่เกิน 3%
 -  ชั่งน้ำหนักเฉลี่ยเมื่อสิ้นสัปดาห์โดยการสุ่มตัวอย่าง 10% เพื่อหา
     ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับตารางมาตรฐาน
             อาหารผสมที่ให้ในระยะ 0-6 สัปดาห์นี้ มีโปรตีน 18% พลังงานใชัประโยชน์ได้ 2,900 กิโลแคลอรี/กก.  แคลเซียม 0.8%  ฟอสฟอรัส 0.40%  เกลือ 0.5%  และมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนครบตามความต้องการ (ดังตารางที่ 2) สำหรับไวตามินและแร่ธาตุปลีกย่อย (พรีมิกซ์) ที่ใช้ผสมในอาหาร 0.25% หรือ 250 กรัม ต่ออาหาร 100 กก. นั้น เป็นไวตามิน-แร่ธาตุที่ผู้ผลิตผสมในปริมาณตามความต้องการของลูกไก่ อายุ 0-6 สัปดาห์ และหาซื้อได้จากร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป


การกกลูกไก่พื้นเมืองอายุ 0-3 สัปดาห์เพื่อให้ความอบอุ่น

 


ลูกไก่พื้นเมืองอายุ 2 สัปดาห์

ตารางที่ 2   ส่วนประกอบของอาหารลูกไก่พื้นเมือง อายุ 0-6 สัปดาห์
ส่วนประกอบในอาหาร
%ในอาหารผสม
สูตรอาหารผสม (กก.)
วัตถุดิบ
1
2
โปรตีน
กรดอะมิโนที่จำเป็น
ไลซีน
เมทไธโอนีน + ซีสตีน
ทริปโตเฟน
ทริโอนีน
ไอโซลูซีน
อาร์จินีน
ลูซีน
เฟนิลอะลานีน + ไทโรซีน
ฮีสติดีน
เวลีน
ไกลซีน + เซรีน
คุณค่าทางโภชนาการ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้
(กิโลแคลอรี/กก.)
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
เกลือ
ไวตามิน + แร่ธาติ
18

0.95
0.63
0.20
0.69
0.81
1.15
1.65
1.55
0.46
0.94
0.70


2,900
0.80
0.40
05.0
++

ข้าวโพด
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง
ใบกระถินป่น
ปลาป่น (55%)
เปลือกหอย
ไดแคลเซียม
เกลือ
พรีมิกซ์ลูกไก่
สมุนไพร (กรัม)
รวม63.37
10.00
10.88
4.00
10.00
1.00
-
0.50
0.25
180
10056.75
15
21
-
5
0.5
1.0
0.5
0.25
180
100หมายเหตุ
1. ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และปลายข้าว ใช้แทนกันได้
2. ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ก่อนใช้แช่น้ำเดือด นาน 15-20 นาที ตากแดดและบดผสมอาหารต่อไป
3. สมุนไพร 180 กรัม ผสมจากฟ้าทะลายโจร 144 กรัม + ขมิ้น 2 กรัม + ไพล 29 กรัม เป็นน้ำหนักแห้ง