25600913 1
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ และคณะผู้แทนจากภาคเอกชน เข้ารับรางวัลจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "นมคุณภาพสูงล้านนา"  รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ผลงาน "เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค"  และ รางวัลการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี  ผลงาน "การพัฒนาศักยภาพ และเครือข่ายแพะสวนผึ้ง"  ณ  โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี, เอก นกแสง สลก. 11 ก.ย. 60)
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/2928-opdc2560