เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ มอบครุภัณฑ์การแพทย์ 2.8 ล้านบาท แก่กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม