50961

วัน​ศุกร์​ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี​ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอภิชาต​ เรนชนะ นักวิทยาศาสตร์และคณะ ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. 62 จัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี ณ ศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร​ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัด​ลพบุรี​ ให้กับเกษตรกรจำนวน 20 ราย​ โดยในวันนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้

 

  • การเตรียมวัตถุดิบการแปรรูป
  • การทำหมูฝอย
  • การทำไก่ฝอย
  • การทำไก่รมควัน
  • การทำปลาส้ม
  • การทำหมูแดดเดียว

ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์