25630323 2

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง สังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฯ ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม