25630330 1

[ ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์ ] พบสินค้าขายเกินราคาแจ้งสายด่วน 1569 หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

กรมปศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลว่ามีข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากการแจ้งพบสินค้าขายเกินราคา จะต้องแจ้งไปที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1569 เท่านั้น “ส่วนแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 เป็นของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลแค่การเคลื่อนย้ายไข่ และเรื่องโรคของสัตว์ ไม่ได้ดูแลเรื่องราคาของสินค้า”

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2WXIe5B

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
30 มีนาคม 2563