25630515 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และ PPTV เข้าสัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประเด็น โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS)

ปัจจุบัน สถานการณ์ของโรค AHS ในประเทศไทย มีผู้เลี้ยงม้าทั้งหมด 2,170 ราย มีม้าทั้งหมด 13,090 ตัว โดยพื้นที่ ที่พบม้าตายมากที่สุด ได้แก่ อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าไปควบคุมโรค ทำให้การเกิดโรคอยู่ในวงพื้นที่จำกัด

นับตั้งแต่ได้รับแจ้งมีม้าป่วยตายปลายเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดและได้รายงานการเกิดโรคไปยัง OIE และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ซึ่ง รมว.เกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วย กรมปศุสัตว์ สัตวแพทยสภา สัตวแพทยสมาคมสมาคมผู้เลี้ยงม้า นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันดำเนินการ

  • ควบคุมการเคลื่อนย้ายม้า
  • จัดเจ้าหน้าที่ x-ray พื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเฝ้าระวังอาการและให้คำแนะนำผู้เลี้ยง
  • กำหนดมาตรการควบคุมโรคในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันโรค ได้แก่ ติดตั้งมุ้งบริเวณพื้นที่เลี้ยง หลักเลี่ยงนำม้าไปอาบน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นต้น
  • ทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการเกิดโรค ประกอบด้วย 3 ระยะ (ระยะแรก เป็นระยะเผชิญเหตุ ระยะสอง เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคซ้ำ และระยะสาม เป็นการขอพื้นที่ปลอดโรคจาก OIE)
  • การทำวัคซีนป้องกันโรคในม้า ซึ่งล๊อคแรกได้รับบริจาคจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยจำนวน 4000 โด๊ส นำไปฉีดให้กับม้าในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค 10 จังหวัด และพื้นที่ข้างเคียงอีก 2 จังหวัด ฉีดแล้วรวม 3,759 ตัว นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีการนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมอีก 4,000 โด๊ส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความมั่นคงด้านวัคซีน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการสอบสวนหาสาเหตุของโรค ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ กรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรค ตามหลักการระบาดวิทยา และได้ชี้แจงการชดเชยม้าตายว่า ในเรื่องนี้ ยังไม่มีอยู่ในระเบียบการช่วยเหลือเกษตรกรฯ โดย หากพบม้ามีอาการป่วยหรือตาย ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด หรือ สายด่วนแจ้งโรค 0-2653-4444 หรือ Application DLD 4.0

ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์