25620108 2
วันที่ 8 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานอาหารให้สุนัขให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันคลายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม 2562  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย ให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ ธงชัย สาลี สลก.