25620108 3
วันที่ 8 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานอาหารให้สุนัขให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้าเอ๋ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  เนื่องในวันคลายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม 2562  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ สถานส่งเคราะห์ฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัด ถูกทิ้งและถูกทำร้าย ให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม อ่านรายละเอียด
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.