⭐ปศุสัตว์ สั่งคุมเข้มมาตรการสกัดกาฬโรคในม้า หวั่นลามเข้ากทม.-ปริมณฑล
 
⭐ปศุสัตว์ถกแก้”กาฬโรคแอฟริกาในม้า”คุมเข้ม เคลื่อนย้ายม้า ป้องกันแพร่เข้ากทม.-ปริมณฑล
 
⭐ปศุสัตว์ สั่งคุมเข้มมาตรการสกัดกาฬโรคในม้า หวั่นลามเข้ากทม.-ปริมณฑล #LINETODAY