56330

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานพิธี ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์