25591223 4


วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยการสาธิตการทำฟางปรุงแต่ง การทำหญ้าหมัก และการทำอาหารเสริมอัดก้อน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่สนใจ    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์