25610307 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแล สุขภาพสัตว์  ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 มี.ค. 61