53869

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00-12.00น. ณ บูธ กรมปศุสัตว์ มีกิจกรรมการตรวจน้ำเชื้อแช่แข็งโคด้วยเครื่อง Casa (Computer-assisted-semen analysis) และการแข่งขันตอบปัญหา จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นครราชสีมา

 

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์