สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถวายใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและการผลิตน้ำนมดิบ แก่โรงนมสวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม