25610709 1

กองการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “บุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD)” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://person.dld.go.th/2557/news_views.php?id=MDAxNzM0 

รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น !!!!
25610709 2
 
ที่มาของข้อมูล :  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 2151,2153 โทรสาร 02 653 4927