S 3489798

วันนี้ 13 พฤษภาคม เวลา 12.30 น.

🧀🧀 พบกับการแปรรูป “🌸ชีสดอกไม้ (Flower cheese log)🌸”

ในกิจกรรม “Learn”การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็งและเมนูจากผลิตภัณฑ์เนยแข็ง ผ่านระบบออนไลน์

🎥🎥 FB: ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
https://www.facebook.com/RDTC2014/

📌📌ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสูตรได้ที่
https://forms.gle/WvUnobopzX5FufDd8
หรือ QR Code

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand
#วันดื่มนมโลก #สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์