367102

สุดพิเศษ ‼️‼️
เนื่องในวันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) ปีนี้

กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "Learn" เรียนรู้การทำเมนูอาหารจากนม ผ่านการ Live Facebook กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
https://www.facebook.com/กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์-1422521221165340/

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
พบกับเมนูสุดพิเศษ 2 เมนู

🍞 Grilled Cheese Sandwich
🥭 Mango Cheesecake

#WorldMilkDay #EnjoyDairy #WorldMilkDayThailand
#LearnWorldMilkDayThailand
#วันดื่มนมโลก #สร้างความสุขเสริมภูมิคุ้มกันดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัยบริโภคนมได้หลากหลายเมนู