ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25611016 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเสวนาเรื่อง"การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว...ควรรอไว้หรือไปต่อ" ณ ห้องสาธิต อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
- จุฬาฯ จัดเสวนา การขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD
https://www.youtube.com/watch?v=4QnQornCaFg

25611012 4

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 14.30  น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ราชการปศุสัตว์เขต 5 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ ณ  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25611012 1

วันที่ 12 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต5  นายสุรเดช สมิเปรม  เลขานุการกรม เข้าพบนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ มูลนิธิ ดิอาร์คสถานพักพิงสุนัขจรจัดและบาดเจ็บ ( the ark ) ณ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานพักพิงสุนัขและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้าย ในมูลนิธิ ดิอาร์ค โดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด ที่ดินอำเภอ นายช่างชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมประชุม ทั้งนี้ ในสถานที่แห่งนี้ จะประกอบไปด้วย อาคารเก็บอาหารสัตว์ อาคารสถานพยาบาลสัตว์ และที่พักเจ้าหน้าที่ โดย นางสาวนันทกา พนมเศรษฐ เป็นผู้มอบที่ดินจำนวน 5 ไร่ 10 ณ มูลนิธิ ดิอาร์ค เชียงใหม่ เลขที่ 247/1 หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25611012 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00  น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25611012 1

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมครั้งนี้ มีปศุสัตว์จังหวัด นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด ด่านกักกันสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมฯ รวม 120 คน อ่านรายละเอียด