ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630528 3

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Web Conference โดยมี ผอ.สทป. ผอ.กพก. ผู้แทนจากสำนัก/กอง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์เขตเข้าร่วม
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้รับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 474/2563 และทราบถึงแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan -BCP) อ่านรายละเอียด

25630528 2

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบพันธ์ุไก่และปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่จ้งหวัดศรีสะเกษ โดยในวันนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบไก่ไข่จำนวน 10 ตัว หรือไก่พื้นเมือง 30 ตัวต่อรายพร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่วัดโนนเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 106 ราย อ่านรายละเอียด

pic01

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รมช.กษ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กษ. และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมจัดกิจกรรม 1 มิถุนายน 2563 “วันดื่มนมโลกประจำปี 2563 (World Milk Day 2020)”

25630528 1

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามการเบิกจ่ายงบประมานตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี พ.ศ.2562ในพื้นที่จ้งหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

25630526 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   รณรงค์กิจกรรม  วันดื่มนมโลก 2563 (World Milk Day 2020)  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น  ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู ”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์  เตรียมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก  โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรม Learn  Challenge   Share  และ  Shop  พร้อมเชิญชวนดื่มนม  ณ  ห้องซุ้มเรือนแก้ว  กรมปศุสัตว์  ในวันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด