25610419 1

กรมปศุสัตว์จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยมี ข้าราชการผู้ใหญ่  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมปศุสัตว์ ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

 

25610419 1

วันพุธที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 9.00  น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมทะเบียนพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า และประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม สพส. ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25610409 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาระดับเขต และติดตามงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด

25610411 1

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2561 (JAEC รุ่น 36 ) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐภูมิ บุญปก จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ บ้านคำครตา อ.ทรายมูล จ.ยโสธร และ นายวชิระ สระทองเทียน จากกลุ่มเลี้ยงโค อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาการฝึกงาน 11 เดือน ตั้งแต่ เมษายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 เม.ย. 61)

25610329 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย   และนางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย  ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์และนโยบายการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก ที่มาข่าว