ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25611213 5

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ พร้อมด้วย ปศุสัตว์​เขต ​4 ผู้อำนวยการกองแผนงาน เลขานุการ​กรม ตรวจเยี่ยม รับทราบปัญหา และให้นโยบายการดำเนินงานสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และด้านปศุสัตว์ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ​ ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัดบึงกาฬ​ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25611213 1

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 4 และคณะ ตรวจเยี่ยม และติดตาม โครงการสานพลังประชารัฐ​เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังการทำนา (2 ล้านไร่) กลุ่มเกษตรกร ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

25611211 3

11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่สำนักงาน ต่อไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25611211 4

วันที่ 11 ธ.ค. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมฯ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. ลงพื้นที่ตรวจโครงการประชารัฐ “ข้าวโพดหลังนา” และ พบปะพูดคุยกับเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยมี นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับกล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการฯ ณ อ.ท่าบ่อ ต.โคกคอน จ.หนองคาย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25611211 2

11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 ,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมฯ,นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย,และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในแปลงข้าวโพดของเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย ณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

เนื้อหาอื่นๆ...