S 8376322598376

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ไวพจน์  หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จัวหวัดน่าน  ร่วมให้การต้อนรับนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ติดตามงานโครงการประชารัฐ - สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และงานด้านบริการสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน