25610817 1

วันที่ 15 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้น กรุงเทพฯ ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-21 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ และบ้านสวนรีสอร์ทจุรีปันสุข จ.สุพรรณบุรี บุคลากรต้นแบบรุ่นที่ 1 ที่เข้ารับการอบรบ จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงอาทิ เช่น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คุณเพชรพริ้ง สารสิน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ และได้ศึกษาดูงานเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆในการปฎิบัติงานที่ จ.สุพรรณบุรี อ่านรายละเอียด