S 20291631

วันที่ 19 ต.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรมฯ และนายธีรวิทย์  ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริฯ นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มแพะเกษตรกร พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อ ณ ก้องภพฟาร์ม ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์