S 28270606

19 ตุลาคม 2561 09.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

S__28270606.jpg S__28270607.jpg S__28270608.jpg

S__28270609.jpg S__28270610.jpg S__28270611.jpg

S__28270613.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์