2561 11 05 001

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าว “มาตรการแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่” โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมการปศุสัตว์ และน.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.กองควบคุมอาหารร่วมแถลงข่าว ณ ห้องม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม อ่านรายละเอียด