25611106 1

วันที่ 6 พ.ย. 61 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ. กองควบคุมอาหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Jsn Scheer Mrs.Claudia Ebach, Counsellor for Food and Agriculture เอกอัครราชทูตฯเยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะ ร่วมหารือประเด็นทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ ณ ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด