25611127 1

วันที่ 26 พ.ย. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ งานด้านสุขภาพสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิต จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด