S 35102725

7 ธันวาคม 2561 13.00น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการ มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ุโครงการการหลวงอินทนนท์ และผู้แทนปศข.5 โดยมีนายเอกพจน์ ระงับพิษ ผอ.ศูนย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์