25611211 3

11 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศข.4 , นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส.,นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม,นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศจ.หนองคาย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่สำนักงาน ต่อไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม