S 36200450

16 ธันวาคม 2561 09.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของบริษัทสยามบีฟ เพื่อพิจารณาการขอเงินกู้จากกองทุน FTA ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พร้อมนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. ผู้แทน สกม. สอส. สพพ. สทป. กค. กผส. โดยมี นายคมสัน เข็มเพชร ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ผู้บริหารบริษัทสยามบีฟ ร่วมประชุม

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์