25620328 2

26 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย หัวหน้าด่านฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนาของนางนราพร แสงวงศ์ จำนวน 15 ไร่ การปลูกข้าวโพดหลังนา โครงการพลังประชารัฐ ตามนโยบายของ รมว.กษ. เพื่อลดพื้นที่ทำนาปรัง ใช้เวลาปลูก 4 เดือน ใช้น้ำน้อยในการปลูก ขายสินค้าได้ราคาดี มีการเชื่อมโยงและตลาดรองรับในระบบประกันราคา ตามหลักการตลาดนำการผลิต เป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ได้กำไรดี ประหยัดต้นทุนมาทำปุ๋ยปรับปรุงดิน ภาคเอกชนให้รับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท โดยปีที่ผ่านมาพบว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อไร่ มากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง โดยจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวพรุ่งนี้ คาดว่าได้กำไรสุทธิไร่ละ 2,500 - 3,000 บาท จากการสอบถามพบว่าเกษตรกรอยากให้ดำเนินโครงการเร็วขึ้น เป็นช่วงปลายตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายน เพราะยังมีความชื้นในดิน สามารถปลูกข้าวโพดโดยไม่ต้องใช้น้ำได้ 20 วัน โดยในช่วงหน้าฝนมีการแบ่งเพาะปลูกกับการทำนาปกติ โดยเฉพาะในนาดอน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในโครงการ มีประโยชน์ สร้างรายได้และองค์ความรู้เพิ่มเติมให้เกษตรกร สามารถรักษาเสถียรภาพราคาข้าว และขอขอบคุณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน อยากให้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.กษ. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น model ต่อไปในปี 2562 ณ แปลงสาธิต อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด