25620411 1

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำและขอพรผู้อาวุโส และประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนอาวุโส กล่าวอวยพรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

วันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันที่มีความหมายและมีคุณค่า เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย เป็นวันของผู้สูงอายุ ครอบครัว เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และยังเป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน และสืบสานประเพณีที่งดงามของไทยต่อไป 

 
โดยในปี 2562 นี้ กรมปศุสัตว์จัดงานมหาสงกรานต์ในตรีมผ้าขาวม้า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส การจัดบูธซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้มีการจัดประกวดนางเทพีสงกรานต์กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีแรก คัดเลือกเพื่อรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2, 3 และมีรางวัลพิเศษขวัญใจมหาชนของกรมปศุสัตว์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะทำหน้าที่เป็น DLD Ambrassdor ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ที่กรมปศุสัตว์ พญาไทต่อไป ซึ่งการประกวดครั้งนี้ ได้รับความสนใจและสนุกสนานจากผู้ร่วมงานอย่างมาก อ่านรายละเอียด
 
ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าวทีมงานอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.)