ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

altนายปัญญา  ธรรมศาล  ผู้ชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กสัตว์ปีก เป็นประธานเปิดงานประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ของเกษตรรายย่อยและติดตามผลการปฎิบัติงานติดตามตัวชี้วัดกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสัตวแพทย์นิรันดร  เอื้องตระกูลสุข  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  มอบนโยบายและร่วมรับฟังความคิดเห็น อ่านรายละเอียด

altการประชุมสัมมนาผู้ปฎิบัติงานโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นายสัตวแทพย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ปฎิบัติงานโครงการหลวง วันที่ 21 มิถุนายน 2554 โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด

altนายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิกฤต หรือโอกาสต่อภาคปศุสัตว์ไทย” ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (20 มิถุนายน 2554)

 

 

 

 

altalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altalt

altนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอระฆัง ณ วัดพิชัยธาราราม (ต้นกุล) อ.หลังสวน จ.ชุมพร อ่านรายละเอียด

altรอธ.ฉวีวรรณ ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี,สงขลา สพ.ญ.ฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์สุราษฎร์ธานี,สงขลา และเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (สสอ.ที่ 9) และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด