ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620606 4

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติรายการ Princess’s Cup 2019 และการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ FEI Asian Championships Pattaya 2019 พร้อมด้วยนายนารา เกตุสิงห์ เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ข้ามชายแดน ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสารวัตรและกักกัน สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก อ่านรายละเอียด

25620606 3

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ถวายความเคารพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนานเทอญ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620605 1

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 62 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายชูฤทธ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้นำเสนอผลงาน "วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end " ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยการตรวจประเมินครั้งนี้ได้พาคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ เยี่ยมชมฟาร์มแพะ ขั้นตอนการรีดนมแพะ สาธิตการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(แปรรูปน้ำนมแพะเป็นสบู่) และ แพร่ภาพสด(Live) การผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรส์จากศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ อ่านรายละเอียด

25620606 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ถวายความเคารพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ พระองค์เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอกาสไพบูลย์ สถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพ พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัย พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนานเทอญ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

2562 05 31 004

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบ ๗๗ ปี พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่น จำนวน 89 รางวัล และ เปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในการจัดงานทั้ง ๓ วัน กำหนดให้เป็นวัน Meat Day Milk Day และ Eggs Day ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ด้านปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร พบกับการประชุมเสวนาวิชาการ ๓ เรื่องสำคัญ สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ "กะเทาะเปลือก ASF , โอกาสในวิกฤต "เรื่องใกล้ตัวกับโรคพิษสุนัขบ้า"เรื่อง "โคเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" การจับคู่ธุรกิจ การสาธิตปรุงอาหาร ตลอดจนรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันฟรี พร้อมจับจ่ายซื้อสินค้าด้านปศุสัตว์ในราคาย่อมเยา สุดท้ายได้พบกับศิลปินชื่อดังโชว์มินิคอนเสิร์ตทุกวัน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม