ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25560503 1นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมทั้งผู้แทนจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย ฯลฯ ร่วมสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคไข้หวัดนก H ๗ N ๙” ในวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ่านรายละเอียด

25560220 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “คนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์” ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี อ่านรายละเอียด

25560114 3สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบแด่ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25560220 1นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์โคเนื้อ ปี พ.ศ. 2555-2559 วันพุทธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

25560114 1นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 “โค-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเชี่ยน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่าง 09.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ในงานเกษตรภาคอีสาน) อ่านรายละเอียด