ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

S 12935386

วันที่​ 16 กันยายน​ 2562 เวลา 11.00 น. นายสรวิศ​ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมคณะ ได้เข้าประชุม​หารือกับ Mr.Bi Ke Xin อธิบดี​กรมความปลอดภัย​ด้านอาหารนำเข้า​ส่งออก สำนักงาน​การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน​ (GACC)โดยท่านอธิบดี​ได้กล่าวขอบคุณ​การที่จีนได้มาตรวจโรงงานไก่แช่แข็งและผลพลอยได้ รวมถึงโรงงานผลิตภัณฑ์​รังนก ทาง GACC แจ้งว่าได้รับรายงานผลการตรวจโรงงาน มีภาพรวมที่ดี และได้อธิบายเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์​การตรวจระบบใหม่ซึ่งอยู่ที่ความเชื่อมั่นในกรมปศุสัตว์​ในฐานะ Competent Authority โดยต่อไปหากกรมปศุสัตว์​ส่งรายชื่อมา จะดำเนินการ​เป็น 3 วิธี คือ

25620914 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย ให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฎิบัติงานมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

25620912 8

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์​สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ เป็น ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า​ในสายอาชีพ(Career Path) กรมปศุสัตว์​ครั้งที่​ 1/2562​ โดยมีนายสรุเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นาย​สัตวแพทย์​เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่​ และผู้อำนวยการ/กองสำนักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

S 33194006

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมการตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและผลพลอยได้จากสัตว์ปีก และโรงงานผลิตรังนกและผลิตภัณฑ์ และร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจของคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

25620912 5

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...