ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620508 3

วันที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ /นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาส่วนท้องถิ่น /ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์/ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ปศุสัตว์จังหวัด/ผอ.สทป./ผู้แทนสกม./ผู้แทนสพส.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

25620507 1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr.Arman Bin Kison (Chief Assistant Director of Department of Veterinary Services: DVS)ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับรองสถานที่ศูนย์รวบรวมสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

25620502 3

กรมปศุสัตว์ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ครั้งที่ 17/2562วันที่ 1พฤษภาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ครั้งที่ 17/2562 โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โรงโคนมสวนจิตรลดาเดิม ด้านถนนศรีอยุธยามีพื้นที่คับแคบ จึงย้ายไปยังบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นโรงโคนมระบบโมเดิร์นฟาร์มบนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ สามารถรองรับโคนมได้ 50 ตัว ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสมัยใหม่ เช่น ระบบรีดนมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมูลโคอัตโนมัติ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน คอกอนุบาล คอกพักโคนมและโรงรีด คอกคัดโค คอกโคเนื้อ คอกกระบือ ช่องสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค คอกโคป่วย อาคารเก็บปุ๋ยและอาหารสัตว์ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ โดยจะทำพิธีเปิดโรงโคนมใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงานต่อไป อ่านรายละเอียด

S 19661177

2 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ติดตามผลการปฎิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผอ.กสบ. นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ที่ได้ให้ความร่วมมือและทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะในการปกป้องคุ้มครองสัตว์. ในครั้งนี้

25620502 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจรับพัสดุตรวจสอบงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ งวดที่ 3 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด