ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25630508 2

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.ศทส สนง.ปศข. สนง.ปศจ. ทุกจังหวัด ประชุม web conference เรื่องเร่งรัดการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยที่ประชุมได้รายงานสรุปและชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซักซ้อม ทำความเข้าใจในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้การดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบของการระบาด COVID-19 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

25630505 8

วันที่​ 5 พฤษภาคม​ 2563 นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรมปศุสัตว์​ พร้อมด้วย​ นายสัตวแพทย์​สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ นายสุรเดช​ สมิเปรม นายสัตวแพทย์​เศรษฐเกียรติ​ ​กระจ่างวงษ์​ และ​ นายสัตวแพทย์​ชัยวัฒน์​ โยธคล รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ ร่วมดื่มนมในกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นเนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) 1 มิถุนายน 2563 นี้ ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู # World Milk Day & # Enjoy Dairy “ ณ ตึกOIE กรมปศุสัตว์​ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630505 5

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระพุทธอุดมสุข พระภูมิประจำกรมปศุสัตว์ และศาลตายาย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์อ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบโอวาท ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึกกรมปศุสัตว์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

 

25630505 7

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง ก่อนเข้าสู่การประชุมผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25630505 3

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 07.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม