ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25620906 1


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานบรรจุถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด พร้อมรอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สุรเดช สมิเปรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พิจิตร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ฯลฯ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

25620906 2

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้ นายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” อ่านรายละเอียด

25620904 1
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 และปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

 

pic01

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองโรงงาน จากคณะเจ้าหน้าที่ GACC สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ผู้แทนโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จำนวน 22 แห่ง และผู้แทนจากโรงแปรรูปรังนกและผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

25620904 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกรมประมง มกอช. และ กรป. เข้าร่วมการประชุม OIE Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania ครั้งที่ 31 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือร่วมกับ Dr.Monique Eloit ผู้บริหารสูงสุดของ OIE และ OIE Delegate จากภูมิภาคในประเด็นดังต่อไปนี้