1pic01

13 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดี,นายสุรเดช สมิเปรมรองอธิบดี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีและตัวแทนข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วยสำนักพระราชวังได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิจรและจัดให้มีกิจกรรมถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่13 ตุลาคม2562 นั้น

ในนามอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอร้อยรวมดวงใจสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามให้สังคมชาติบ้านเมือง ให้ชุมชน ให้ครอบครัว ดำรงมั่นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเป็นแบบอย่างความเป็นคนดีของบ้านเมืองด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการกรมปศุสัตว์

1pic01.jpg 1pic02.jpg 1pic03.jpg

1pic04.jpg 1pic05.jpg 2pic06.jpg

2pic07.jpg 2pic09.jpg 2pic10.jpg

2pic11.jpg 2pic12.jpg 2pic13.jpg

2pic14.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์