25591219 1

 

วันที่ 14 ธันวาคม 59 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 และคณะฯ ร่วมกับนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี รับมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

25591213 5

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีจุดเทียน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทย โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ ผู้แทนกลุ่มเกษตร/สหกรณ์/ผู้ประกอบการ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591213 2

วัดปากน้ำภาษีเจริญ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ. (ส.ศ.ป.)จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 399 ตัว เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโค – กระบือ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591213 4

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบโค จำนวน 79 ตัว จากการไถ่ชีวิตเพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดำริ โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าววัตถุประสงค์ และผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรับมอบโควันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591213 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมรองอธิบดี ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 89 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์