25590715 12วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสตว์จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฏิบัติงานรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2/2559 และปฏิบัติงานรณรงค์ทำวัคซีนในไก่พื้นเมืองครั้งที่ 3/2559

อ่านรายละเอียด