25590715 13วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

อ่านรายละเอียด