25590715 14วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทาและอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ร่วมออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559

อ่านรายละเอียด