25590715 15วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุมและอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ร่วมออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559 ในโค-กร

อ่านรายละเอียด