25590715 1เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลสัตว์ในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งหมด 9 แห่งเพื่อรายงานกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์เขต 4

อ่านรายละเอียด