25591213 6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตตานี เพื่อช่วยเหลือเนื่องจากบิดาได้เสียชีวิต เพื่อเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี