25591213 8

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบให้นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 1 บ้านปลักปรือ ได้สอบถามปัญหาต่าง ๆ การเลี้ยงโคขุนในช่วงนี้ เรื่องแปลงหญ้า และได้นัดประชุมเลี้ยงโคเนื้อในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. เพื่อตรวจสอบสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคว่ามีแปลงหญ้าในความครอบครองคนละกี่ไร่ และต่าง ๆ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี