25591214 3

วันที่ 11 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคระบาดในฟาร์มแก่เกษตรกรและ ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร ตำบลปะโค และตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4